يك شاخه گل
یادداشتها
چند شاخه گُل
افکار و تصورات

درپى سخنان اقاى ظريف براى ايرانيان استوكهلم كه خبر گزارى دولتى ايران (ايرنا) آن را منتشر كرده است، سخن اقاى سعود الفيصل وزير خارجه وقت عربستان سعودى نظرم را جلب كرد كه گفته بود: جهان عرب به شما ربطى ندارد(!) اين نوع گفتگو نشان دهنده تنش

دريك نوشتارى كوتاه، با ذكر چند نكته يك نتيجه مى گيرم: يك: ماه رجب، ماهيست كه پاداشها همچون بارانهاى سيل آسا يك جا، بر سر بندگان فرو می ريزد. دو: در كلام فرهيختگان (رسول خدا وامام صادق عليهم السلام) آمده است كه ماه رجب يكى از بهترين

انسانهائى سعاتمند مى شوند كه براى سعادتمندى ديگران تلاش مى كنند سعادت خود را در سعادتمند كردن ديگران پيدا كنيد سعادتمند كسي است كه از تجربه ديگران پند گيرد

کارهای خیر شما