بایگانی

س: در برخى روايات آمده است: حضرت سليمان آخرين پيامبرى است كه وارد بهشت ميشود، چرا؟ ج: از مجموع روايات استفاده ميشود: دنيا وآخرت دو نقيض يكديگر هستند، وهركس

س: اين واژه را شنيده ام ولى نميدانم معنى آن چيست؟ ج: براى رسيدن، بايد از ابزارهائى كه بطور طبيعى انسان را به مقصد حقيقى (مانند آدرس) يا مجازى

س: در زمان غيبت، وظيفه شرعى ما چيست؟ ج: از متون مذهبى استفاده ميشود: 1 – آمادگى براى زمان ظهور. 2 – كمك به ايتام آل محمد، يعنى همكيشان مؤمن شماهركجا

س: آيا فلسفه وعرفان در اسلام جايگاه دارد؟ ج: فلسفه وعرفان دو رشته علمى هستند كه أخيراً به آن بهاى بيشترى داده شده است. فلسفه درسابق اين  رشته در حوزه هاى

س: قران كريم صريحا فرموده است: ونافرماني كرد آدم پروردگار خود را، آيا اين نافرماني باعصمت انبيا تضاد ندارد؟ ج: دوران زندگانى حضرت آدم را به چند دسته بايد

س: آيا خداوند زن را از دنده چپ مرد آفريده است؟ ج: منشأ سؤال اينست كه خداوند قادر نبوده برای آدم همسرى بيافريند. اين سؤال به معنى جهل به قدرت

س: آيا فرزندان حضرت آدم بايكديگر ازدواج نمودندوبدين وسيله تكثير نسل شد؟ ج: اين سؤال از دير زمان مطرح شده، شايد از فرهنگ روميان درميان مسلمانان رخنه كرده باشد.

س: درسوره توحيد وازه صمد ذكر شده، معناى صمد چيست ؟ ج: اولا: اين سوره دو نام دارد: توحيد واخلاص. ثانيا: اين واژه تنها دريك مورد درقران كريم ذكر شده است. ثالثا:

س: چراهنگام دعا، دستهاى خود را بالا مى بريم، وبه بالا نگاه مى كنيم، مگرخدا بالا است؟ ج: عموما انسانها جهت شناس هستند، و براى سخن گفتن بايد جايي