بایگانی

س: ايا من ميتوان خودم استخاره باقران با تسبيح بگيرم؟ يا اينكه حتماً بايد يك روحانى برايم استخاره بگيرد؟ ج: استخاره به چند چيز نياز دارد: 1 – علم ودانش دينى. 2

س: ايا پدر میتواند مانع ازدواج دخترخود بشود؟ ج:  چنانچه دختر رشيده باشد ومستقل زندگى ميكند بطورى كه هزينه زندگى او با پدر نيست و تبعات وآثار منفى اين

س: ايا مؤسسات خيريه ميتوانند از پولى كه براي ايتام جمع نموده اند، براي مخارج مؤسسه ويا حقوق كارمندان آن مصرف نمايند؟ ج: خير جايز نيست. هزينه مؤسسات را ميتوان

آيا بر زن واجب است كارهاى منزل را بعهده بگيرد؟ از آنجا كه منزل متعلق به همه است، كارهاى منزل نيز برعهده همه بايد باشد. خانمها از روى محبت ومهربانى

در چنین موردی قرآن می‌گوید: همسرانی را که احساس می‌کنید از تمکین در برابر خواسته شما (رابطه جنسی) امتناع‌ می‌ورزند، نخست آن‌ها را پند و موعظه بدهید، سپس در

س:آيا واجب است از كسى تقليد كنيم؟ ج: تقليد يعنى عمل كردن به دستور متخصص، همچنانكه در امور پزشكى واجب است آدمى به دستور دكتر متخصص عمل كند ونمى

س: آيا مى توان نمازهاى واجب را بعلت خستگى نشسته، يا به دليل سختى درتهيه آب بدون وضو خواند ؟ ج: در پاسخ اين سؤال به چند مساله

س: انسان مى تواند از مال كسى كه خمس نمى دهد خمس بردارد؟ ج: خير، بدون اجازه حاكم شرع نمى شود در أموال ديگران تصرف نمود، خواه اين تصرف

س: چه فرقهائى در نماز بين آقايان وخانمها وجود دارد؟ ج: درنمازهاى صبح، مغرب وعشاء، برمرد واجب است حمد وسوره را باصداى بلند بخواند، درحالى كه بر زن واجب

مدتها است اين سؤال مطرح شده: ايا ميتوان همزمان بارنگ ناخن پاها، وضوگرفت ونماز خواند؟ درپاسخ اشاره به اصل فتواى اقايان مراجع را لازم ميدانم. عموم مراجع براساس فرمايش معصومين