بایگانی

استادى در شروع کلاس درس، لیوانى پر از آب به دست گرفت. آن را بالا نگاه داشت که همه ببینند. بعد از شاگردان پرسید: به نظر شما وزن

انسان مانند رودخانه است؛ هر چه عمیق‌تر باشد آرام‌تر است. انسان بزرگ بر خود سخت می‌گیرد و انسان کوچک بر دیگران. انسان قوی از خودش محافظت میکند، و انسان قوی‌تر از دیگران. و قطعاً

اخلاق: نظر یک ریاضی دان را درباره خوش بختی و انسانیت پرسیدند درجواب گفت: اگر زن یا مردی دارای اخلاق باشد نمره یک میدهم, اگر دارای زیبایی هم باشد یک صفر

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی من ﺭﺍ  ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ هی ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﮑﺸﻨﺪ   ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ   بعضی

استادی با شاگردش از باغى ميگذشت چشمشان به يک کفش کهنه افتاد. شاگرد گفت گمان ميکنم اين کفشهاي کارگرى است که در اين باغ کار ميکند . بيا با پنهان

عشق ریاضی کلمه ریاضی به فارسی یعنی ورزش! یعنی راه و اعداد ، یعنی وسیله نقلیه! یعنی پیداکردن راه حل‌های درست مسائل زندگی! ریاضی؛ اعداد،علامت‌ها و بنوعی الفبا و حرف‌های هدف مند

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط میگفت: بطری وقتی پُر است و می‌خواهی خالی اش کنی، خَمش می‌کنی. هر چه خم شود خالی تر می‌شود. اگر کاملا رو به زمین گرفته شود سریع

1-هر گاه از خوشبختی کسانی که دوستمان ندارند خوشحال شدیم. 2-هر گاه برای تحقیر نشدن دیگران از حق خود گذشتیم. 3 - هرگاه شادی را به کسانی که آن را

معذرت خواهی ، شکستن غرور نیست  نمایش شعور است!!!