یک دقیقه مطالعه

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط میگفت:

بطری وقتی پُر است و می‌خواهی خالی اش کنی، خَمش می‌کنی.

هر چه خم شود خالی تر می‌شود.

اگر کاملا رو به زمین گرفته شود سریع تر خالی می‌شود.

دل آدم هم همین طور است، گاهی وقت‌ها پر می‌شود از غم، از غصه، از حرف‌ها و طعنه‌های دیگران.

قرآن می‌گوید:

“هر گاه دلت پُر شد از غم و غصه ها، خم شو و به خاک بیفت.

” این نسخه‌ای است که خداوند برای پیامبرش پیچیده است”:

“ما قطعا می‌دانیم و اطلاع داریم، دلت می‌گیرد، به خاطر حرف‌هایی که می‌زنند.”

“سر به سجده بگذار و خدا را تسبیح کن”

به اشتراک گذاشتن با :