پدرمیتواند مانع ازدواج دختر بشود؟

س: ايا پدر میتواند مانع ازدواج دخترخود بشود؟

ج:  چنانچه دختر رشيده باشد ومستقل زندگى ميكند بطورى كه هزينه زندگى او با پدر نيست و تبعات وآثار منفى اين ازدواج گريبان پدر را نميگيرد، پدر نميتواند مانع اين ازدواج بشود، مگر اينكه پدر تشخيص دهد دختر فريب خورده واين ازدواج شرعا ويا عرفا به زيان دختر است.

در واقع ولايت پدر درحد حفظ منافع فرزند است.

17 شهريور 1399

به اشتراک گذاشتن با :