يك شاخه گل

عنوان نوشتارى كوتاه است براى آنانكه دوستشان دارم

استادى در شروع کلاس درس، لیوانى پر از آب به دست گرفت. آن را بالا نگاه داشت که همه ببینند. بعد از شاگردان پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟ شاگردان جواب دادند 50 گرم، 100 گرم، 150 گرم. استاد

انسان مانند رودخانه است؛ هر چه عمیق‌تر باشد آرام‌تر است. انسان بزرگ بر خود سخت می‌گیرد و انسان کوچک بر دیگران. انسان قوی از خودش محافظت میکند، و انسان قوی‌تر از دیگران. و قطعاً این قدرت را فقط میتوان در پناه پروردگار داشت. هرکس که به او

اخلاق: نظر یک ریاضی دان را درباره خوش بختی و انسانیت پرسیدند درجواب گفت: اگر زن یا مردی دارای اخلاق باشد نمره یک میدهم, اگر دارای زیبایی هم باشد یک صفر جلوی عدد یک میگذارم ۱۰ اگر پول هم داشته باشد یک صفردیگر جلوی

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی من ﺭﺍ  ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ هی ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺑﮑﺸﻨﺪ   ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ   بعضی وقتا بی خیال که بشید همه چی درست میشه. بسپارید به اون بالایی.

استادی با شاگردش از باغى ميگذشت چشمشان به يک کفش کهنه افتاد. شاگرد گفت گمان ميکنم اين کفشهاي کارگرى است که در اين باغ کار ميکند . بيا با پنهان کردن کفشها عکس العمل کارگر را ببينيم و بعد کفشها را پس

عشق ریاضی کلمه ریاضی به فارسی یعنی ورزش! یعنی راه و اعداد ، یعنی وسیله نقلیه! یعنی پیداکردن راه حل‌های درست مسائل زندگی! ریاضی؛ اعداد،علامت‌ها و بنوعی الفبا و حرف‌های هدف مند دارد! عشق با ریاضی یعنی ورزیدگی و مهندسی دقیق اعداد! در زندگى آن را