وظيفه همسر در خانه

عموماً آقايان خيال مى كنند كار در خانه  وظيفه همسر است، يعنى اگر خانه تميز نبود، غذا پخته نشده بود، به بچه رسيدگى نشده بود و.. همسر در انجام تكاليف خود كوتاهى كرده است.
اصولاً تشكيل خانواده يعنى تقسيم عادلانه كارها، همانگونه كه همسر وظائفى دارد، شوهر نيز وظائفى دارد، هردو مسؤوليت دارند، كسى مدعى نيست همسر بايد در منزل بخوابد، وقت گذرانى كند و… وشوهر همه كارها را يك تنه انجام دهد.
زندگى يعنى توافق در همه امور، داخل منزل، خارج از منزل، كارهاى ظريف، كارهاى سخت ودشوار، و..
از نظر اسلام همسر بيشترين مسؤوليت را بعهده دارد، يعنى زير بناى زندگى بر عهده همسر است، ولذا در اسلام به عنوان جهاد از آن ياد شده است، دركلام رسول خدا آمده است: جهاد زن خوب شوهر دارى نمودن است، جهاد يعنى تلاش بى وقفه، خستگى ناپذير، ولذا جاهد نفس از مهمترين مسؤوليتهاى آدمى است.
سخن پُر معنائيست (خوب شوهر دارى كردن).
يعنى: شوهر كه عهده دار اداره زندگى است نياز به رسيدگى دارد، غذا مى خواهد، لباس مى خواهد، غريزه دارد، فرزندان او، كه از اين همسر هستند، رسيدگى مى خواهند و.. پس اگر همسر به شوهر رسيدگى نكرد، نبايد توقع داشته باشد قلب اين شوهر ملك همسر شود!
اين يك قانون است، رسيدگى كردن، تر وخوش كردن، محبت مى آورد، تكليف نيست ولى اثر وضعى دارد، اثر وضعى محبت محبت است، اثر وضعى تلاش عشق است، اثر وضعى عشق تملك قلب است.
پس اگر شوهر نيازش برطرف نشود، وقتش را بايد صرف رسيدگى به امور فوق الذكر مى شود، ولذا وقت كافى براى تحصيل مال ندارد، وقت براى نوازش كردن همسر ندارد، زندگى براى او معنى ومفهوم ندارد.
زمانى زندگى شيرين مى شود كه طرفين به يكديگر عشق بورزند، محبت كنند، بدون توقع ديگر گرا شوند، تحصيل سعادت به اين نيست كه من براى خودم تلاش كنم، سعادتمند كسى است ديگرى را خوشبخت كند نه خودش را(!)
ولذا وظيفه شوهر عشق بازى كردن باهمسر است، و وظيفه همسر تلاش براى نگاهداشتند شرائط عشقبازى است، خدشه وارد كردن به هريك، مساوى با خدشه وارد ساختن به ديگرى است
٤/٣/٢٠١٧

به اشتراک گذاشتن با :