هنر زندگی

اينكه بعضی خانمها میگويند چرا شوهر ما تو منزل حرف نمیزنه ولی با دیگران این همه میگه و میخنده.

چرا وقت واخلاقش را براى ما خرج نمیکنه؟

ولی به دیگران که میرسه این همه دست و دلباز میشه.

و خیلی مثال های دیگه…

گفته اند: یکی از مهمترین دلایلش اینه که

: دیگران همسر شما را همیشه تایید میکنند ولی شما فقط کارت اینه که همسرت رو تخریب کنی !!!

يك همسر خوب اجازه نميده كسى براى تأييد شوهرش، از او سبقت بگيره(!)

اين مرد سالارى در زندگى نيست، اين يك روش روانشناسى است كه راه ورود به سعادت را هموار ميكنه.

اگر موافق بوديد، به آن عمل كنيد ونتيجه را لطفاً گذارش كنيد.

٢٨ رمضان ١٤٤٠

به اشتراک گذاشتن با :