كتك زدن همسر

در چنین موردی قرآن می‌گوید:

همسرانی را که احساس می‌کنید از تمکین در برابر خواسته شما (رابطه جنسی) امتناع‌ می‌ورزند، نخست آن‌ها را پند و موعظه بدهید، سپس در بستر از آن‌ها جدا شوید، آن‌گاه آن‌ها را متنبه كنيد. پس اگر اطاعت نمودند بر آنان ستم روا ندارید. به درستی که خدا عالی و بزرگ است.

يعني مردى همه چيز (مادى ومعنوى واخلاقى) را براي همسرش فراهم نموده وزن تمكين نميكند، آنگاه مرد ميتواند:

1- پند وموعظه كه ممكن است 10 سال طول بكشد.

2- دربستر مرد از ارتباط با همسرش دوري كند. ممكن است اين كار مدتها طول بكشد، تا زن احساس گناه كند وبه خواسته مشروع مرد كه تمكين است تن دهد.

3- سپس به مرحله برخورد عملى ميرسد، يعنى طوری باشد که موجب کدورت عمیق و عقده غیرقابل علاج نگردد، وزن را به لج‌ بازی و تمرّد و طغیان بیشتر وادار ننماید. اين راه در صورتی تجویز شده، که زن در برابر عدم تمکین، معذور نباشد.

4- در اين صورت فقهاء مي فرمايند مرد ميتواند همسر نافرمان (در رابطه جنسي) را طلاق دهد.

پیامبر اسلام فرمود:

هر مردی که به صورت همسرش سیلی بزند، خدا به فرشته مأمور دوزخ (مالک) دستور می‌دهد که در دوزخ هفتاد سیلی بر صورتش بزند. و هر مردی که دستش را بر موهای زن مسلمانی بگذارد (برای اذیت، موی سرش را بگیرد) در دوزخ دستش با میخ‌های آتشین کوبیده می‌شود.

و در جایی دیگر فرمود:

تعجب می‌کنم از مردی که همسرش را کتک می‌زند در صورتی که خودش در کتک خوردن سزاوار‌تر از همسرش می‌باشد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌ فرماید:

آیا یکی از شما همسرش را می‌زند سپس او را در آغوش می‌گیرد؟!

امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید:

زنان به نزد مردان به امانت گذارده می‌شوند. مالک نفع و ضرر خودشان نیستند. آن‌ها نزد شما امانت‌های خدا هستند. آزارشان نرسانید و بر آن‌ها سخت نگيريد.

چند نكته مهم:

اول: اين برخوردها براى حل مشكل است، وهرگز زدن حلال مشاكل نبوده ونخواهد بود، حتى باحيوانات.

دوم: اگر قراربود كتك زده شود، آن را درمرحله سوم نمى گذاشتند.

سوم: همه موضوع فقط وفقط، با بستر زناشزئى ارتباط دارد، و تنها راه رسيدن به اين بستر، رابطه قلبى است، وگرنه ترشحاتى كه لازمه موفقيت فيزيكى در خانمها است، خارج نخواهد شد.

ولذا در روايات متعدد آمده است، نقل بمظمون: حد أكثر زدن باجوب مسواك باشد، رنگ پوست یا بدن تغيير نكند، به جاهائى مانند صورت زده نشود و…

شما تصوركنيد: چوب سواك چند سانتى متر است؟

حد أكثر باندازه يك مداد ياخودکار معمولى است.

به اين مى توان گفت: زدن؟

نتيجه اينكه ملاك توبيخ است نه بيشتر، وبرهمين أساس از گفتمان شروع، سپس قهر كردن دربستر، سپس …

كدامين خانم است كه قابل گفتگو نباشد؟

كدام خانم محترمى مى شناسيد كه از قهركردن همسرش (يعنى پشت كردن مرد دربستر) خوشنود باشد؟

چرا قرآن تأكيد فرموده: دربستر با آنها قهركنيد؟

اكر به اين موارد با باديد انصاف نكاه كنيد، درك خواهيد فرمود كه راه حل مشكل در رابطه جنسى هرگز زدن نخواهد بود.

سؤال: چرا قران كريم طلاق را پيشنهاد نفرموده؟

جواب: چون اولا: طلاق گسستن زندگى است، نه راه حل مشكل ارتباط جنسى.

وانگهى: بخاطر مسائل قابل گفتگو نمى توان زندگى وفرزندان و.. راناديده گرفت وبدترين راه را پيشنهاد نمود.

بله، مرد مى تواند همسر خود را طلاق دهد، أما ايا اين كار عاقلانه است؟

ودرنتيجه اينگونه اختلافات بين همه همسران وشوهرانشان اتفاق مى افتد، وباطلاق تيشه بر ريشه ساختار جامعه زده خواهد شد.

به اشتراک گذاشتن با :