انسان مانند چيست؟

انسان مانند رودخانه است؛

هر چه عمیق‌تر باشد آرام‌تر است.

انسان بزرگ بر خود سخت می‌گیرد

و انسان کوچک بر دیگران.

انسان قوی از خودش محافظت میکند،

و انسان قوی‌تر از دیگران.

و قطعاً این قدرت را فقط میتوان در پناه پروردگار داشت.

هرکس که به او نزدیک‌تر است، قدرتمندتر، آرام‌تر و متواضع‌تر است.

و تابش نور او را میتوان در تمامی جوانب زندگی‌اش دید…

به اشتراک گذاشتن با :