افکار و تصورات

درپى سخنان اقاى ظريف براى ايرانيان استوكهلم كه خبر گزارى دولتى ايران (ايرنا) آن را منتشر كرده است، سخن اقاى سعود الفيصل وزير خارجه وقت عربستان سعودى نظرم را جلب كرد كه گفته بود: جهان عرب به شما ربطى ندارد(!) اين

دريك نوشتارى كوتاه، با ذكر چند نكته يك نتيجه مى گيرم: يك: ماه رجب، ماهيست كه پاداشها همچون بارانهاى سيل آسا يك جا، بر سر بندگان فرو می ريزد. دو: در كلام فرهيختگان (رسول خدا وامام صادق عليهم السلام) آمده است كه

انسانهائى سعاتمند مى شوند كه براى سعادتمندى ديگران تلاش مى كنند سعادت خود را در سعادتمند كردن ديگران پيدا كنيد سعادتمند كسي است كه از تجربه ديگران پند گيرد

انسان وانسانيت آنها كه انسانهارا طبقه بندى مى كنند سخت دراشتباه هستند، انسانها چه همنوع باشند يا هم كيش وهموطن، همه درنظر خداوند يك سانند، الا اينكه برترين انسانها نزد خداوند پرهيزكارترين آنها مى باشد. همزيستى