آيا كرونا شيطان است يا ويروس(!)

دراين مدت كه ويروس كورونا منتشر وفراگير شد، از افراد متدين (!) فراوان شنيدم ونهادهاى مربوطه در كشورهاى ايران، عراق، وسعودي(على الأقل اين سه كشور) ايضاً، كه بايد نماز جمعه ها مراقد مطهره، درس هاى حوزه، مدارس (يعنى هر آنچه بادين وفرهنگ ارتباط دارد) بايد تطهير بشود. واين چنين نيز شد.
ولى شنيده وديده نشد كسى از كاباره ها، مراكز فحشاء، مراكز باصلاح ماساژ،  و.. سخن بگويد كه بايد تطهير بشود.

مثلاً اين ويروس از قم شروع بشود، وفرياد ها وجنجالها وبگو مگوها براى قرنطينه نمودن اين شهر مذهبى، صفحات مطبوعات ورسانه هارا مشغول نمايد.

من مخالف ضد عفونى كردن مناطق عمومى نيستم، برعكس، پيشگيرى را مطابق با اصول اعتقادى ميدانم، پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله) به آن شتر چران كه شتر خود را بيرون مسجد رها كرده بود، فرمودند: باتوكل زانوى اشتر ببند (ترجمه ازاد).
واگر كسى براثر ندانم كارى ويا عاطفى به ديگر افراد جامعه ضرر برساند، ويا ويروس يا بيمارى را عمداً درميان مردم پخش كرده وموجب ضرر بشود، باجماع فقهاى عظام ضامن است.

أما اگر اين ويروس حقيقة يك بيمارى بود على الاقل بايد از جاهائى كه عفت عمومى را بخطر انداخته بود شروع ميشد، مثلاً لاس ويگاس(!) نه مراكز مذهبى ومقدس.

ونيز ميشنويم فلان روحانى، عالم، مجتهد، مدير دفتر، افراد خانواده او، و.. اينها مبتلا شدند، واز دنيا رفتند، اما نشنيديم فلان رقاصه يا عرق خوار وقمار باز و.. به اين وبا گرفتار شده واز دنيا رفته باشد.

تمامى كشورها (غير از ايران البته) رسماً افراد و مراكز اين چنينى دارند، ولى اين ويروس سراغ آنها را نگرفته است.

در ايران نيز نشنيديم، يك مدير بانگ، يك ربا خوار، يك چپاول گر، يك مفسد في الارض حقيقى نه سياسى، يك محتكر ارزاق عمومى، يك گرانفروش، يك سارق پالايشگاه دريائى ويا نفتكش، يك سارق صدها ملياردى و… مبتلا بشود، وهمه بلطف اين شيطان زنده ماندند وسالم(!).

مثلاً در رياض وديگر شهر هاى عربستان سعودى، قمارخانه هاى مختلط (اما باحجاب ونقاب البته) و سينماها افتتاح ميشود.
در بحرين، هنوز جوانهاى سعودى غير متدين به اين كشور رفت وآمد دارند (البته براى نماز شب در هتلهاى آنچنانى بحرين)  و هرگز كسى مانع آنها نشد، وهزگز كسى از ايشان مبتلا نشد، ولى شيعيانى كه از كويت وبحرين مثلاً، راهى عمره ميشوند، با لباس احرام ايشان را برميگردانند، باحتمال واگير نمودن افراد سالم جامعه(!)

مشكل كار كجاست؟

آيا طراحان ايجاد، ويا بزرگ نمائى نمودن اين ويروس، نميخواهند از آب گِل آلود، و سستى عقيده ما، بنفع عقايد باطل خود بهره گيرند وضربه مهلكى بر پيكر عقيدتى ما بزنند؟

آيا اينها نميخواهند با زبان خودمان، بما بگويند: آن مراقد مقدسه كه صدها سال شفا دهنده همه بيماريها بودند، اكنون وسيله گسترش بيمارى هستند، اين بزرگواران حتى از زائرين خودشان هم نميتوانند حمايت كنند؟

در مقابل، افراد خوش عقيده أما ساده لوح هم براى اثبات اينكه اين مقدسات شفا دهنده هستند، به آن مكانها ميروند وزبانشان را به ضريح ميمالند تا به دنيا بگويند: اين مكانهاى مقدس نه تنها وسيله گسترش بيمارى نميشوند، بله شفا دهنده نيز هستند.
در طرف ديگر ميبينيم سست عقيده گان اين مقاطع ويديوئى را بعنوان سرزنش وتمسخر در اوساط دين داران منتشر ميكنند، وزبان حالشان اينست كه: دست از خرافه بازيها برداريد(!!) چرا از اين بزرگواران شفا ميخواهيد؟
واين يعنى نشر وتحقق اعتقادات غير شيعه ومنتفى دانستن توسل به معصومين وفرهيختگان.

جامعه ما طبيعتاً بر آثر عملكرد ناپسند بعضى مقدس مآبان، ناخودآگاه بسوى سستى عقيده در حركت بود، أما آهسته، و لى اكنون غربى ها وجاهلان  مارا به همان سو شتابانه سوق ميدهند، در همين حال توقع داريم خداوند اينگونه بلاهارا از ما دفع كنند.
آرى لطف خداوند بسيار فراگير است، كه خود فرموده: ورحمتى وسعت كل شيء، ولى حياي گربه كجاست؟
خوب است بادقت به اين مسأله عقيدتى فكر كرد وعاقبت انديشي نمود.
وختم كلام اينكه عتبات مقدسه حكم قران را دارند، كسانى را هدايتگر ، و كسانى را بحال خود واگذار نموده تاخود مسير گمراهى در پيش گيرند.

محمد تقى ذاكرى
١١ اسفند ١٣٩٨

به اشتراک گذاشتن با :